Tänk på det här när du väljer snickare

21 Mars
2014


Tack vare olika reformer de senaste åren så har det aldrig varit billigare än nu att anlita arbetskraft för olika typer av arbeten i ditt hem. ROT-avdraget har varit en betydande faktor för att fler än någonsin ska ha möjligheten att göra om och renovera sina bostäder. ROT-avdraget innebär att du som kund endast kommer behöva betala halva arbetskostnaden för snickaren, vilket gör möjligheterna till renovering och inredande betydligt större.

ROT-avdraget gäller inte enbart för snickare, utan det täcker i princip hela den yrkeskår som består av olika hantverkare. Det vill säga målare, plattsättare och elektriker med flera. Detta innebär att man har möjlighet att på ett billigare sätt hitta människor som kan lösa ens problem och uppfylla ens önskningar. ROT-avdraget är med andra ord inte enbart en möjlighet för människor att få saker gjorde till ett billigare pris i sina hem, det har också gynnat hantverkarbranschen eftersom att fler får mer arbete att göra. Här finns en lista hos Skatteverket över vilka arbeten som innefattas av ROT-avdraget.

Priset

Snickare brukar precis som de allra flesta hantverkare ta betalt efter timme. Det hela inleds med att du och snickaren eller firman kommer överens om hur lång tid arbetet kommer att ta och utifrån det så bedöms då det totala priset för renoveringen, med vissa undantagsregler för om något skulle gå längre än beräknat. Om man tittar runt i Sverige och letar efter ett exakt pris på vad snickaren kommer begära per timme så kommer man att märka att siffrorna skiftar mellan dels företag och dels geografisk position. Det betyder alltså att det spelar stor roll från vilket företag du väljer att anlita snickaren, samt i vilken stad som arbetet ska utföras i.

Kända, stora firmor tar oftast högre ersättning eftersom att det oftast är där som den yttersta expertkunskapen finns. De större firmorna brukar också husera i de större städerna, vilket är ytterligare en faktor som spelar roll när det gäller priset. Storstäderna har alltid haft högre priser på sina tjänster. Det som dock är fördelaktigt med att bo i en storstad och leta efter snickare är att man har ett bredare utbud att välja bland, vilket i sin tur betyder att man inte behöver känna sig låst när det endast finns ett eller två lokala alternativ. Det är storstädernas styrka och det spelar roll vilka som kommer att göra arbetet, en personlig och god relation med firman och snickaren är minst lika viktig som priset.

Ska man dock kunna komma fram till ett pris så rör det sig generellt omkring 500 kronor per timme, men det är ett pris som endast är en måttstock eftersom det kan både vara betydligt högre och lägre. Dessutom halverar ROT-avdraget den summan, så se till när du kontaktar snickare att understryka att du vill nyttja ROT.