Är boende en mänsklig rättighet?

11 Februari
2014


Boende är en fråga som är viktig både ur ett jämställdhetsperspektiv och vad gäller mänskliga rättigheter. Det skriver Loretto Linusson som har recenserat tidskriften Fronesis. Han säger att pressen på att hitta bostad är stor för de unga i 20-årsåldern. Pressen kommer både av att känna sig osäker när man bor i olika tillfälliga andra handslägenheter. Men den kommer också av att det finns stora förväntningar att man påbörjar sin bostadsklättring tidigt, särskilt i storstäderna. Linusson har granskat tidningen Fronesis som har behandlat temat Hemmet och Bostad ur flera olika dimensioner såsom politiskt, socialt och ekonomiskt. Vidare läsning om bostadsläget i storstäder - http://www.egnahemsbolaget.se/

I tidskriften diskuterar en stadsvetare boendefrågan och säger att en medborgare formar sin identitet med hjälp av sin bostad. Med en bostad kan en individ se sig som fullvärdig medan en hemlös saknar den delen av sin identitet. Den diskuterar även att attityden till förmågan att få ett boende har förändrats. Tidigare sågs det som att samhället hade misslyckats om någon inte fått en bostad medan man nu ser det mer som att individen har misslyckats. Därmed ger samhället framförallt hjälp till en individ snarare än att lösa själva bostadsrättsproblemet. De jämför Sverige med Indien, där samhället snarare ser det som att goda bostadsförhållanden är det primära för samhället och flera människor tvingats att flytta från slumområden runtom storstäder till nybyggda bostäder.

Tidskriften konstaterar att staten utnyttjar mindre inflytande på bostadssektorn vad gäller nybyggen och reglering men samtidigt tar flera beslut som påverkar hushåll med RUT-avdrag och ROT-avdrag. Detta gör att hemmet kommersialiseras enligt en sociolog. Samtidigt hävdar en genusvetare att det klimat som råder vad gäller arbetstillstånd som fås på grund av anställning och sämre insyn i hemmasektorn gör att arbetskraftinvandrare har hamnat i en mer utsatt situation än tidigare.

Slutligen konstaterar Linusson att boende är en komplex fråga som på flera sätt rör våra mänskliga rättigheter och jämställdheten. Därför är bostaden en av de mest grundläggande demokratiska värden vi har.